Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Nastava

U okviru ovog odeljka i učenici i profesori mogu pronaći korisne materijale vezane za nastavu (razna dokumenta, elektronske knjige, prezentacije...itd)

RASPORED ČASOVA

od 31. maja 2023.

 Raspored u obliku pdf dokumenata:

  1. Raspored za učenike (po odeljenjima)
  2. Raspored za profesore (po predavačima)

 

ŠKOLSKI KALENDAR

HTML verzija u izradi...