Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Orijentacioni plan rada do kraja šk. 2023/24 godine.

16-21. maj
- razredni ispiti za učenike 4. razreda

24. maj
- poslednji nastavni dan za maturante gimnazije

24. maj
- 12.15 - Odeljenska veća za 4g1 i 4g2

27. maj
- PRIJAVA MATURSKIH ISPITA (gimn)
- PREDAJA MATURSKIH RADOVA u 3 primerka (gimn)
- PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA za maturante gimnazije

27. maj
- u 8.35 sastanak ispitnog odbora za gimnazijalce

28. maj
- u 13.30 PISMENI MATURSKI ISPIT IZ MATERNJEG JEZIKA (gimn)

30. maj
- u 13.30 PISMENI MATURSKI ISPIT IZ STRANOG JEZIKA I MATEMATIKA (gimn)

31. maj
- poslednji nastavni dan za maturante - turističko-hotelijerski tehničari

31. maj
- u 12.15 Odeljenska veća za 4t3 i 4t4

3. jun
- PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA - turističko-hotelijerski tehničari

3-14. juna
- MATURSKE AKTIVNOSTI za turističko-hotelijerske tehničare
 
(tačan vremenski raspored biće objavljen kasnije!)

3-7. juna
- ODBRANA MATURSKIH RADOVA - gimanzijalci

3. jun
- u 8.35 Sastanak ispitnog odbora za turističko-hotelijerske tehničare

10-14. juna
- POPRAVNI ISPITI ZA MATURANTE (gimnazijalci i "turisti")

10-14. juna
- RAZREDNI ISPITI ZA UČENIKE 1., 2. i 3. razreda

17. jun
- u 12.15 Sastanak ispitnog odbora za sve maturante
- Nastavničko veće (odluka o vukovcima, rezultati popravnih ispita...)

19. jun
- sravnjivanje diploma

21. jun
- poslednji nastavni dan za učenike 1., 2. i 3. razreda

21. jun
- ISPRAĆAJ MATURANATA - svečana podela diploma, matursko veče

24. jun
- u 10.00 Odeljenska veća za učenike 1., 2. i 3. razreda, Nastavničko veće

27. jun
- sravnjivanje svedočanstava

24-28. juna
- konsultacije za učenike koji se upućuju na popravni ispit
- sređivanje dokumentacije

28. jun
- podela svedočanstava
- prijava popravnih ispita

početak jula
- upis učenika u srednje škole

15-20 avg
- dopunska nastava za učenike koji se upućuju na popravni ispit

20. avg
- u 9.00 Nastavničko veće

22-28. avg.
- popravni ispiti

30. avg
- u 9.00 Nastavničko veće