Stanivuk Julijana
    28. i 29.decembar
        10.00-11.00 1-1 latinski
        11.00-12.00 1e3 istorija

Vojnić Jasmina
    4.januar
        10.00-12.00 1e3

Roganović Jovan
    28.decembar
        8.30 1-1
        10.00 3-1
        11.30 2-1
    29.decembar
        8.30 1-1
        10.00 3-1