Login
FacebookMySpaceTwitter
Downloads
Pregled Pretraga preuzimanja Dodaj datoteku Gore
Kategorija: Elekticna energija (JN 2/2016)
Redosled po: Podrazumevano | Ime | Datum | Pregleda | [Opadajuće]
Datoteke:
Električna energija - rešenje JN 2/2016

(0 glasova)

Preuzimanje
Preuzimanje

Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku dobara 2/2016.
Predmet javne nabavke je dobro - ELEKTRIČNA ENERGIJA
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
15-11-2016 23:45:57
1.48 MB
2372
Električna energija - odluka JN 2/2016

(0 glasova)

Preuzimanje
Preuzimanje

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je dobro - ELEKTRIČNA ENERGIJA
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
15-11-2016 23:45:57
3.48 MB
2285
Električna energija - izjava JN 2/2016

(0 glasova)

Preuzimanje
Preuzimanje

Izjava da nismo u sukobu interesa u postupku javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke je dobro - ELEKTRIČNA ENERGIJA
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
15-11-2016 23:45:57
636.92 KB
2367