Login
FacebookMySpaceTwitter

Članci

Orijentacioni plan rada do kraja šk. 2018/2019

17. maj – 12.00 – ples maturanata
20-23. maj – razredni ispiti za  učenike 4. razreda
24. maj – poslednji nastavni dan za maturante  gimnazije
24. maj – 9.35 - odeljenjska veća za  : 4-1 i  4-2
27. maj – prijava maturskih ispita – gimnazijalci
           – predaja maturskih radova – gimnazijalci (3 primerka)
           – prijava popravnih ispita za maturante gimnazije
28. maj – 8.35 – sastanak ispitnog odbora za gimnazijalce
28. maj – 14.00 – pismeni maturski ispit iz maternjeg jezika za učenike  gimnazije  
30. maj – 12.15 – odeljenjska veća za:  4e-3  i  4e-4
                       – nastavničko veće   
30. maj – 14.00 – pismeni  maturski ispit  iz stranog jezika i matematike za učenike gimnazije
31. maj  – poslednji  nastavni dan za maturante - ekonomski tehničari – (taj dan dolaze samo na ispraćaj)
31. maj  – ISPRAĆAJ MATURANATA

3. jun  – prijava maturskih ispita – ekonomski tehničari
          – predaja maturskih radova – ekonomski tehničari(3 primerka)
          – prijava popravnih ispita – ekonomski tehničari
31. maj i 1. jun – MATURSKE VEČERI
3 - 7. jun – odbrana maturskih  radova – gimnazijalci
10-14. jun – popravni ispiti za maturante  ( gimnazijalci i ekonomisti)
4. jun – 8.35 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste
4. jun – 14.00 – pismeni maturski ispit  iz maternjeg jezika za ekonomiste
6. i 7. jun – odbrana maturskih radova za ekonomiste
11, 12. i 13. jun –usmeni deo maturskog ispita za ekonomiste
14. jun –  13.00 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste i gimnazijalce
                       –  nastavničko veće ( odluka o vukovcima, rezultati popravnih ispita)
18. jun – sravnjivanje diploma
19. jun – podela diploma
17-20. jun – razredni ispiti za učenike 1. 2. i 3. razreda
21. jun – POSLEDNJI NASTAVNI DAN ZA UČENIKE 1.2. i 3. RAZREDA
21. jun – 13.00 – odeljenjska veća  za učenike 1.2.i 3. razreda
                      – nastavničko veće
26-27. jun – sravnjivanje svedočanstava
24-28. jun – dopunska nastava  za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
24-28. jun – sređivanje dokumentacije
28. jun – PODELA SVEDOČANSTAVA
          – prijava popravnih  ispita
početak  jula – upis učenika u srednje škole  - prvi upisni krug
oko 10. jula – upis učenika u srednje škole  - drugi  upisni krug
19-22.  avgust  - dopunska nastava  za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
19. avgust – 9.00 – nastavničko veće
23-29. avgust – popravni ispiti
30. avgust – 9.00 - nastavničko veće