Login
FacebookMySpaceTwitter

Članci

Raspored dopunske nastave za učenike koji se upućuju na popravne ispite

Roganović Jovan
    15, 16. i 17. avgust – 8.00-11.00
    21. i 23. avgust – 11.00-13.00

 

Matković Zorica
    22. jun  -  8.00-11.00  - Matematika 2e-3, 3e-3, 3-1
                1.15–12.45 – Statistika – 3e-3, 4e-3

    25.jun – 8.00-11.00 – Matematika
             11.15–12.45 – Statistika – 3e-3, 4e-3

    26. jun - 8.00-11.00 – Matematika
              11.15–12.45 – Statistika – 3e-3, 4e-3

    20. avgust – 10.00-11.30 – Matematika
                 11.30-12.15 - Statistika

    21. avgust – 9.15-11.15 – Matematika
                 11.30-13.00 - Statistika

 

Terek Irena
    27.jun – 10.00  I-2
    20, 21. i 22. avgust – 8.00

 

Harkai Akoš
    26-29. jun – 8.00-9.00 2e-4
    20-22. avgust – 8.00-9.00

 

Bogunović Slađana
    28.jun – 8.00
    20. avgust – 11.00
    21. avgust – 11.00