Login
FacebookMySpaceTwitter

Članci

Orijentacioni plan rada do kraja školske 2017/2018 godine.

18. maj – 12.00 – ples maturanata
21-23. maj – razredni ispiti za  učenike 4. razreda
24. maj – poslednji nastavni dan za maturante  gimnazije
24. maj – 9.35 - odeljenjska veća za  : 4-1 i  4-2
25. maj – prijava maturskih ispita – gimnazijalci
           – predaja maturskih radova – gimnazijalci (3 primerka)
           – prijava popravnih ispita za maturante gimnazije
28. maj – 8.30 – sastanak ispitnog odbora za gimnazijalce
28. maj – 14.00 – pismeni maturski ispit iz maternjeg jezika za učenike  gimnazije  
30. maj – 12.15 – odeljenjska veća za:  4e-3  i  4e-4
                       – nastavničko veće   
30. maj – 14.00 – pismeni  maturski ispit  iz stranog jezika i matematike za učenike gimnazije
31. maj  – poslednji  nastavni dan za maturante - ekonomski tehničari – (taj dan dolaze samo na ispraćaj)
31. maj  – ISPRAĆAJ MATURANATA
1. jun  – prijava maturskih ispita – ekonomski tehničari
          – predaja maturskih radova – ekonomski tehničari(3 primerka)
          – prijava popravnih ispita – ekonomski tehničari
1. i 2. jun – MATURSKE VEČERI
4 - 8. jun – odbrana maturskih  radova – gimnazijalci
11,12. i 13. jun – popravni ispiti za maturante  ( gimnazijalci i ekonomisti)
4. jun – 8.35 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste
4. jun – 14.00 – pismeni maturski ispit  iz maternjeg jezika za ekonomiste
7. i 8. jun – odbrana maturskih radova za ekonomiste
11, 12. i 13. jun –usmeni deo maturskog ispita za ekonomiste
14. jun –  13.00 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste i gimnazijalce
                       –  nastavničko veće ( odluka o vukovcima, rezultati popravnih ispita)
18. jun – sravnjivanje diploma
19. jun – podela diploma
15-20. jun – razredni ispiti za učenike 1. 2. i 3. razreda
21. jun – POSLEDNJI NASTAVNI DAN ZA UČENIKE 1.2. i 3. RAZREDA
21. jun – 13.00 – odeljenjska veća  za učenike 1.2.i 3. razreda
                      – nastavničko veće
26-27. jun – sravnjivanje svedočanstava
26-29. jun – dopunska nastava  za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
25-29. jun – sređivanje dokumentacije
28. jun – PODELA SVEDOČANSTAVA
          – prijava popravnih  ispita
početak  jula – upis učenika u srednje škole  - prvi upisni krug
oko 10. jula- upis učenika u srednje škole  - drugi  upisni krug
20, 21. i 22.  avgust  - dopunska nastava  za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
20. avgust – 9.00 – nastavničko veće
23-29. avgust – popravni ispiti
30. avgust – 9.00 - nastavničko veće