Login
FacebookMySpaceTwitter

Članci

Orijentacioni plan rada do kraja školske 2016/2017

17-23. maj – razredni ispiti za  učenike 4. razreda
23. maj – poslednji nastavni dan za maturante  gimnazije
23. maj – 9.35 - odeljenjska veća za  : 4-1 i  4-2
24. maj – prijava maturskih ispita – gimnazijalci
           – predaja maturskih radova – gimnazijalci (3 primerka)
           – prijava popravnih ispita za maturante gimnazije
25. maj – 8.30 – sastanak ispitnog odbora za gimnazijalce
25. maj – 14.00 – pismeni maturski ispit iz maternjeg jezika za učenike  gimnazije
29. maj – 12.15 – odeljenjska veća za:  4e-3  i  4e-4
                       – nastavničko veće
29. maj – 14.00 – pismeni  maturski ispit  iz stranog jezika i matematike za učenike gimnazije
30. maj – poslednji  nastavni dan za maturante - ekonomski tehničari – (taj dan dolaze samo na ispraćaj )
30. maj – ISPRAĆAJ MATURANATA
31. maj – prijava maturskih ispita - ekonomski tehničari
           – predaja maturskih radova – ekonomski tehničari 3 primerka)
           – prijava popravnih ispita – ekonomski tehničari
2. i 3. jun – MATURSKE VEČERI
5 - 9. jun – odbrana maturskih  radova – gimnazijalci
12 -16. jun – popravni ispiti za maturante  ( gimnazijalci i ekonomisti)
5. jun – 8.30 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste
5. jun –14.00  - pismeni maturski ispit  iz maternjeg jezika za ekonomiste
8. i 9. jun – odbrana maturskih radova za ekonomiste
12. i 13. jun – usmeni deo maturskog ispita za ekonomiste
14. jun – 13.00 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste i gimnazijalce
                       – nastavničko veće (odluka o vukovcima, rezultati popravnih ispita)
16. jun – sravnjivanje diploma
19. jun – podela diploma
15-20. jun – razredni ispiti za učenike 1. 2. i 3. razreda
20. jun – POSLEDNJI NASTAVNI DAN ZA UČENIKE 1., 2. i  3. RAZREDA
20. jun – 13.00 – odeljenjska veća  za učenike 1., 2. i 3. razreda
                       – nastavničko veće
26-27. jun – sravnjivanje svedočanstava
26-30. jun – sređivanje dokumentacije
28. jun – PODELA SVEDOČANSTAVA
             – prijava popravnih ispita
početak  jula – upis učenika u srednje škole - prvi upisni krug
oko 10. jula – upis učenika u srednje škole - drugi upisni krug
16, 17, 18, 21. i 22. avgust – dopunska nastava za učenike koji se upućuju na popravni ispit
21. avgust – 9.00 – nastavničko veće
23-29. avgust – popravni ispiti
30. avgust –  9.00 – nastavničko veće