Login
FacebookMySpaceTwitter

Članci

Orijentacioni plan rada do kraja šk. 2015/2016 godine.

18, 19, 20. maj – razredni ispiti za  učenike 4. razreda
25. maj – poslednji nastavni dan za maturante  gimnazije
25. maj – 9.45 - odeljenjska veća za  : 4-1 i  4-2
26. maj – prijava maturskih ispita – gimnazijalci
           –  predaja maturskih radova – gimnazijalci (3 primerka)
           – prijava popravnih ispita za maturante gimnazije
27. maj – 8.30 – sastanak ispitnog odbora za gimnazijalce
27. maj – 15.00 – pismeni maturski ispit iz maternjeg jezika za učenike  gimnazije  
31. maj – 11.30 – odeljenjska veća za:  4e-3  i  4e-4
           – nastavničko veće
30. maj – 15.00 – pismeni  maturski ispit  iz stranog jezika i matematike za učenike gimnazije
1. jun  – poslednji  nastavni dan za maturante - ekonomski tehničari – (taj dan dolaze samo na ispraćaj )
1. jun – ISPRAĆAJ MATURANATA
3. i 4.  jun – MATURSKE VEČERI
3. jun  – prijava maturskih ispita  - ekonomski tehničari
          –  predaja maturskih radova – ekonomski tehničari (3 primerka)
          – prijava popravnih ispita – ekonomski tehničari
6 - 10. juna – odbrana maturskih  radova – gimnazijalci
13 -17. juna – popravni ispiti za maturante  ( gimnazijalci i ekonomisti)
6. jun – 8.30 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste
7. jun –15.00 – pismeni maturski ispit  iz maternjeg jezika za ekonomiste
9. i 10. jun – odbrana maturskih radova za ekonomiste
13. i 14. jun – usmeni deo maturskog ispita za ekonomiste
15. jun –  12.15 – sastanak ispitnog odbora za ekonomiste i gimnazijalce
                       –  nastavničko veće ( odluka o vukovcima, rezultati popravnih ispita)
17. jun – sravnjivanje diploma
20. jun – podela diploma
20-22. jun – razredni ispiti za učenike 1. 2. i 3. razreda
22. jun – POSLEDNJI NASTAVNI DAN ZA UČENIKE 1.2. I  3. RAZREDA
23. jun – 10.00 – odeljenjska veća  za učenike 1. 2. i 3. razreda
                       – nastavničko veće
24- 27. jun – sravnjivanje svedočanstava
23, 24, 27, 28. jun – dopunska nastava za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
23-28. jun  - sređivanje dokumentacije
28. jun – PODELA SVEDOČANSTAVA
           – prijava popravnih  ispita
početak  jula – UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE  - prvi upisni krug
oko 10. jula – UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE  - drugi  upisni krug
17, 18. i 19. avgust  – dopunska nastava  za učenike koji se upućuju na popravni  ispit
22. avgust – 9.00 – nastavničko veće
23-29. avgust – popravni ispiti
31. avgust –  9.00  - nastavničko veće