Login
FacebookMySpaceTwitter

Spiskovi učenika za polaganje mature 2019/2020

4-1 – PISMENI DEO ISPITA

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – PISMENI – 5. JUN U 9.00
1.    Nikoleta Basta
2.    Nikola Grulović
3.    Aleksa Gudelj
4.    Nemanja Dutina
5.    Ljubomir Jovanović
6.    Milana Kosanović
7.    Relja Labus
8.    Jana Milanović
9.    Tamaš Nađ
10.    Nemanja Popović
11.    Petar Rudović
12.    Nikola Uzelac


ENGLESKI JEZIK – PISMENI   - 8. JUN  U 9.00
1.    Nikoleta Basta
2.    Nikola Grulović
3.    Aleksa Gudelj
4.    Ljubomir Jovanović
5.    Milana Kosanović
6.    Relja Labus
7.    Jana Milanović
8.    Tamaš Nađ
9.    Nemanja Popović
10.    Petar Rudović
11.    Nikola Uzelac

   
MATEMATIKA – PISMENI – 9. JUN U 9.00
1.    Nemanja Dutina


ODBRANA RADOVA      4-1

 

ENGLESKI JEZIK   -  10. JUN U 9.00
1.    Nikoleta Basta
2.    Aleksa Gudelj
3.    Jana Milanović
4.    Tamaš Nađ
5.    Petar Rudović


SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  - 11. JUN U 9.00
1.    Nemanja Dutina


GEOGRAFIJA – 11. JUN U 10.00
1.    Nikola Grulović
2.    Relja Labus

            
BIOLOGIJA – 10. JUN U  11.00
1.    Ljubomir Jovanović
       

ISTORIJA – 12.JUN U 9.00
1.     Nemanja Popović


MUZIČKA KULTURA- 9.JUN U 9.00
1.    Milana Kosanović
2.    Nikola Uzelac
    

 

4-2

 

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – PISMENI – 4. JUN U 9.00
1.    Astaloš Imola
2.    Bakoš Viktor
3.    Baranji Šara
4.    Bede Noemi
5.    Bodor Nikol Nike
6.    Gostimirović Damjan
7.    Dudaš Kata
8.    Žemberi Ana
9.    Major Fani
10.    Mendrei Ana
11.    Nađ Evelin
12.    Nađ Marian
13.    Njiradi Marcel
14.    Pek Mrazovac Mark
15.    Pele Oršolja
16.    Penovac Daniel
17.    Peter Emeše
18.    Rind Lazar
19.    Toldi Emeše
20.    Torok Ana
21.    Tot Ede
22.    Tot Šara
23.    Fodor Mihalj
24.    Husar Marta
25.    Celuška Eva
26.    Červenak Akoš
27.    Šupica Edvard

ENGLESKI JEZIK – PISMENI – 8. JUN – 9.00
1.    Astaloš Imola
2.    Bakoš Viktor
3.    Baranji Šara
4.    Bede Noemi
5.    Bodor Nikol Nike
6.    Gostimirović Damjan
7.    Dudaš Kata
8.    Major Fani
9.    Mendrei Ana
10.    Nađ Evelin
11.    Pek Mrazovac Mark
12.    Penovac Daniel
13.    Torok Ana
14.    Tot Ede
15.    Tot Šara
16.    Fodor Mihalj
17.    Husar Marta
18.    Celuška Eva
19.    Červenak Akoš
20.    Šupica Edvard
21.    Vereb Mate

NEMAČKI JEZIK- PISMENI – 9. JUN – 9.00
1.    Nađ Marian
2.    Pele Oršolja
3.    Peter Emeše

MATEMATIKA – PISMENI -  9. JUN - 9.00
1.    Žemberi Ana
2.    Njiradi Marcel
3.    Rind Lazar
4.    Toldi Emeše

 

ODBRANA RADOVA 4-2

 

ENGLESKI JEZIK  - 10. JUN -  9.00
1.    Bakoš Viktor
2.    Žemberi Ana

GEOGRAFIJA - 11. JUN - 10.00
1.    Astaloš Imola
2.    Major Fani
3.    Tot Ede
4.    Tot Šara
5.    Husar Marta

FIZIKA - 11. JUN - 9.00
1.    Gostimirović Damjan
2.    Rind Lazar
3.    Toldi Emeše
4.    Červenak Akoš
5.    Šupica Edvard

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA - 9. JUN -  9.00
1.    Penovac  Daniel

BIOLOGIJA - 10. JUN -  11.00
1.    Baranji Šara
2.    Nađ Marian
3.    Njiradi Marcel
4.    Torok Ana

ISTORIJA - 12. JUN - 9.00
1.    Bede Noemi
2.    Bodor Nikol Nike
3.    Dudaš Kata
4.    Mendrei Ana
5.    Nađ Evelin
6.    Pek Mrazovac Mark
7.    Pele Oršolja
8.    Peter Emeše
9.    Fodor Mihalj
10.    Celuška Eva

HEMIJA  - 9. JUN -  9.00
1.    Vereb Mate

 

4E-3

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – PISMENI - 5. JUN – 9.00
1.    Marija Acketa
2.    Gordana Bubalo
3.    Jelena Drenovac
4.    Milica Zdravković
5.    Milovan Knežević
6.    Evelina Kukači
7.    Suzana Moravac
8.    Bojana Petrović
9.    Andrea Tešić
10.    Rosanka Tešić
11.    Kristina Tumbas Loketić
12.    Jovana Ćirić
13.    Helena Šipoš

 

OSNOVI  EKONOMIJE – USMENI DEO ISPITA

 

10. JUN –9.00
Marija Acketa
Gordana Bubalo
Jelena Drenovac
Milica Zdravković

10. JUN –10.00
Milovan Knežević
Evelina Kukači
Suzana Moravac
Bojana Petrović

10. JUN –11.00
Andrea Tešić
Rosanka Tešić
Kristina Tumbas Loketić
Jovana Ćirić
Helena Šipoš

 

RAČUNOVODSTVO – ODBRANA RADOVA - 4E-3

 

9. JUN – 9.00
Marija Acketa
Gordana Bubalo
Jelena Drenovac
Milica Zdravković

9. JUN –10.00
Milovan Knežević
Evelina Kukači
Suzana Moravac
Bojana Petrović

9. JUN –11.00
Andrea Tešić
Rosanka Tešić
Kristina Tumbas Loketić
Jovana Ćirić
Helena Šipoš

 

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – 4E-4 – PISMENI -4.JUN – 12.15

 

1.    Almaši Alen
2.    Anđal Nandor
3.    Bakoš Lila
4.    Balaž Dora
5.    Benčik Žofia
6.    Varga Erna
7.    Vaš Liska Armin
8.    Guljaš Melinda
9.    Dam Jožef
10.    Dudaš Tamaš
11.    Đantar Laura
12.    Kečkeš David
13.    Kiš Valentina
14.    Kovač Katona Aron
15.    Levei Aleksandra
16.    Lošonci Blanka
17.     Matuška Emeše
18.    Mesaroš Marcel
19.    Nađ  Kristina
20.    Očenaš Blanka
21.    Peševski Florian
22.    Požonji Timea
23.    Radovanović  Lolita
24.    Rakić Nina
25.    Torok Kiti
26.    Totpal Reka
27.    Halgato Kristian
28.    Čepe Brigita
29.    Vereb Mate – vanredni učenik

 

RAČUNOVODSTVO – ODBRANA RADOVA-  4E-4

 

9. JUN – 9.00
Almaši Alen
Anđal Nandor
Bakoš Lila
Balaž Dora
Benčik Žofia
Varga Erna
Vaš Liska Armin

9. JUN – 10.00
Guljaš Melinda
Dam Jožef
Dudaš Tamaš
Đantar Laura
Kečkeš David
Kiš Valentina
Kovač Katona Aron

9. JUN – 11.00
Levei Aleksandra
Lošonci Blanka
Matuška Emeše
Mesaroš Marcel
Nađ  Kristina
Očenaš Blanka
Peševski Florian

9. JUN – 12.00
Požonji Timea
Radovanović  Lolita
Rakić Nina
Torok Kiti
Totpal Reka
Halgato Kristian
Čepe Brigita

 

POSLOVNA EKONOMIJA – USMENI DEO ISPITA - 4E-4

 

11. JUN – 9.00
Varga Erna
Požonji Timea
Levei Aleksandra
Lošonci Blanka
Bakoš Lila

 

MARKETING– USMENI DEO ISPITA - 4E-4

 

11. JUN – 10.00
Almaši Alen
Anđal Nandor
Balaž Dora
Benčik Žofia
Vaš Liska Armin
Guljaš Melinda

11. JUN – 11.00
Dam Jožef
Dudaš Tamaš
Đantar Laura
Kečkeš David
Kiš Valentina
Kovač Katona Aron

11. JUN – 12.00
Matuška Emeše
Mesaroš Marcel
Nađ  Kristina
Očenaš Blanka
Peševski Florian
Radovanović  Lolita

11. JUN – 13.00
Rakić Nina
Torok Kiti
Totpal Reka
Halgato Kristian
Čepe Brigita