Login
FacebookMySpaceTwitter

Raspored dopunske nastave za učenike koji se upućuju na popravne ispite

ROGANOVIĆ JOVAN - matematika

za učenike 1-1 i 3E-3 razreda:
svakog dana od 14. do 18. avgusta,
u periodu 11.30 - 14.00

MATKOVIĆ ZORICA - matematika

1E-3:
21.06. – 8.00- 9.30
23.06. – 8.00- 9.30
27.06. – 8.00- 8.45
16.08. – 8.00- 9.30
18.08. – 8.00- 9.30
22.08. – 8.00- 9.30

2E-3
21.06. – 9.45- 11.15
23.06. – 9.45- 11.15
27.06. – 8.45-9.30
16.08. – 9.45- 11.15
18.08. – 9.45- 11.15
22.08. – 9.45- 11.15

3E-3:
21.06. – 11.30-13.00
23.06. – 11.30-13.00
16.08. – 11.30-13.00
18.08. – 11.30-12.15

3-1:
22.06. – 8.00-10.15
26.06. - 8.00-10.15
27.06. – 9.30-10.15
17.08. – 8.00-10.15
21.08. – 8.00-10.15
22.08. – 11.30-12.15

EGRI TIHAMER - ekonomska grupa predmeta

21.08.2017. – 10.00